Punainen matto | PLATON

 

PLATON (427-347 eaa.)

Platon oli antiikin kreikkalainen ja yksi koko historian vaikutusvaltaisemmista filosofeista. Platon oli oikealta nimeltään Aristokles, mutta hän sai lempinimensä "Platon" (tarkoittaa kreikaksi leveää) painikaveriltaan.

Platon oli Sokrateen kuuluisin oppilas ja Aristoteleen opettaja. Platonin omaan ajatteluun pohjautuvaa filosofiaa kutsutaan platonismiksi.

Säännöllisiä monitahokkaita, joita kutsutaan myös Platonin monitahokkaiksi, on olemassa vain viisi kappaletta: tetraedri, heksaedri (eli kuutio), oktaedri, dodekaedri ja ikosaedri. Platon liitti Platonin kappaleista neljä tuon ajan tunnettuihin peruselementteihin veteen, tuleen, maahan ja ilmaan.

Platonin kappaleita ja Eulerin lause »