Punainen matto | GAUSS

 

GAUSS (1777-1855)

Gauss oli saksalainen matemaatikko. Kun Gauss oli 10-vuotias, matematiikan opettaja antoi hänen luokalleen tehtäväksi laskea tunnin aikana yhteen kaikki kokonaisluvut yhdestä sataan. Gauss kirjoitti oikean vastauksen (5050) paperilapulle ennen kuin opettaja oli saanut tehtävän kirjoitetuksi taululle.

Gaussia on sanottu matemaatikkojen kuninkaaksi. Nimitys on oikeutettu hänen matemaattisten töiden määrän ja laadun perusteella. Valmiin työn tunnusmerkit olivat hänen mielestään täydellisyys, yksinkertaisuus ja vakuuttavuus. Hänen tunnuslauseensa oli "vähän, mutta kypsiä", jonka mukaisesti hän hioi julkaisujaan moneen kertaan.

Gauss keksi pienimmän neliösumman menetelmän. Hän oli kiinnostunut havaintovirheistä, minkä seurauksena normaalijakauma ja Gaussin kellokäyrä ovat vielä nykyäänkin tuttuja koululaisille. Väitöskirjassaan hän esitti ensimmäisen pätevän todistuksen algebran peruslauseelle. Gauss osoitti myös, että jokainen luonnollinen luku voidaan esittää kolmen kolmioluvun 1,3,6,10,15,... summana.

Kolmioluvut »