Punainen matto | FERMAT

 

FERMAT (1601-1665)

Pierre de Fermat oli ranskalainen lakimies ja matemaatikko. Fermat'a on myös joskus kutsuttu lukuteorian isäksi.

Fermat tunnetaan parhaiten väitteestä, jota sanotaan Fermatín suureksi lauseeksi: "Ei ole olemassa positiivisia kokonaislukuja a, b ja c, jotka toteuttaisivat yhtälön an+bn=cn, kun a, b ja c ovat erisuuria ja n on luonnollinen luku ja suurempi kuin 2." Väitteen todistaminen piinasi matemaatikkoja aina vuoteen 1995, jolloin se todistettiin oikeaksi. Fermat itse väitti keksineensä esittämälleen lauseelle todistuksen jättäen sen kirjoittamatta sen ollen liian pitkä sopiakseen marginaaliin. Lauseen todistus 1995 oli 150 sivua pitkä ja hyödynsi vasta 1900-luvun loppupuolella löydettyjä matematiikan haaroja.

Fermat'n pieni lause, myös Fermat'n viimeisenä teoreemana tunnettu, käsittelee lukujen jaollisuutta.

Fermat'n suuri lause »