Punainen matto | DESCARTES

 

DESCARTES (1596-1650)

Descartes oli ranskalainen filosofi ja matemaatikko. Descartesin tunnetuin ajatus on "Cogito ergo sum" ("Ajattelen, siis olen").

Matemaatikot pitävät Descartesta erittäin merkittävänä ennen kaikkea analyyttisen geometrian kehittäjänä. Descartesin aikaan geometria ja algebra olivat täysin erillisiä matematiikan osa-alueita. Descartes näytti kuinka monet geometrian ongelmat voidaan muuntaa algebran kielelle eli ongelmassa esiintyvien suureiden välisiksi yhtälöiksi ja ratkaista algebran keinoin.

Karteesinen eli suorakulmainen koordinaatisto on saanut nimensä Descartesin mukaan. Hän myös käytti ensimmäisenä koordinaattien merkitsemiseen muuttujia x, y ja z. Hän sai oivalluksensa katselleessaan sängynsä yläpuolella lennellyttä kärpästä.

Pisteet koordinaatistossa »e>