MATTOTELINE tulee sanoista ”matematiikkaan toiminnallisuudella ja teknologialla lisää näppäriä eriyttämismahdollisuuksia”.

Mattotelineen tavoitteena onkin näin nimensä mukaisesti lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa perusopetuksen vuosiluokilla 3-9.

Kuka ihmeen MaSA?